Dreher

GDPR- ADATVÉDELEM

Nyilvános Adatkezelési Szabályzat
Dreher Sörgyárak Zrt.

A jelen Szabályzat a Dreher Sörgyárak Zrt. (a továbbiakban: Dreher Zrt.), mint az Asahi vállalatcsoport tagja által alkalmazandó. Az Asahi csoportba tartozó vállalatok vonatkozásában az alap holding társaság az Asahi Group Holdings, Ltd., székhelye: 23-1 Azumabashi, 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, 130-8602 Japán.

A Dreher Sörgyárak Zrt. tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át. A jelen szabályzat egyaránt vonatkozik az ügyfeleinkre, az ügyfeleink számára dolgozó munkavállalókra, a weblap látogatóira, fogyasztókra, forgalmazókra, beszállítóinkra (és lehetséges beszállítóinkra) illetőleg mindezek munkavállalóira. A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:

– az általunk gyűjtött, Önt azonosító adatokat;

– hogyan használjuk fel ezeket az adatokat;

– azon jogalapokat, amelyek alapján az adatok kezelése történik;

– mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülhetnek; és

– hogy hogyan történik az adatok tárolása.

A jelen Szabályzat tartalmazza továbbá az Ön adataira és magánszférájára vonatkozó további fontos információkat.
Amennyiben a jelen Szabályzat bármely pontja ellentétes lenne a magyar jogszabályokkal, a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait.

A jelen Szabályzat az alábbi fejezetekből áll:

1. fejezet: Adatgyűjtés
2. fejezet: Adatok felhasználása
3. fejezet: Az adatok felhasználásának jogalapja
4. fejezet: „Cookie”-k vagy sütik
5. fejezet: Személyes adat hozzáférhetővé tétele
6. fejezet: Személyes adat tárolása
7. fejezet: Az Ön jogai
8. fejezet: Marketing
9. fejezet: Adattovábbítások
10. fejezet: Adatbiztonság
11. fejezet: Harmadik személyek weblapjai
12. fejezet: A jelen Adatkezelési Szabályzat módosítása
13. fejezet: További kérdések és panasztétel
14. fejezet: Az adatvédelmi tisztviselő

1. Adatgyűjtés

Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk. Előfordulhat olyan eset is, hogy más, Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphatunk, úgy mint az Ön munkáltatójától, toborzási szolgáltatóktól, kiskereskedőktől, ahol Ön vásárolt, médiaügynökségektől, piackutató cégektől, szállítóinktól, leányvállalatainktól, nyilvános weblapokról, ügynökségektől
és közhivatalokat, ezeket összefoglaló néven „Harmadik Személy Adatforrásoknak” nevezzük a jelen Szabályzatban.
Mi, vagy megbízottaink az alábbi adatokat gyűjthetik Önre vonatkozóan illetőleg használhatják, továbbá a jelen Szabályzatban az alábbiakat értjük „személyes adat” alatt:

1.1 Azok a Személyes adatok, amelyeket Ön bocsát a rendelkezésünkre (illetőleg amelyeket Harmadik Személy Adatforrásoktól kapunk).
Ön, illetőleg az Ön munkáltatója, munkaerő közvetítője adatot adhat át a részünkre telefonon, e-mailen vagy bármely más módon történő kapcsolatfelvétel útján. Az is adatátadást jelent például, ha Ön vagy az Ön munkáltatója annak érdekében adja meg az Ön adatait, hogy szolgáltatásainkat igénybe vegye. Ön, vagy a Harmadik Személy Adatforrások akkor is adhatnak meg adatot, ha szolgáltatásokat ajánlanak fel vagy nyújtanak a számunkra.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok (vagy amelyet Harmadik Fél Adatforrástól kapunk meg Önre vonatkozóan) többek között az alábbiak lehetnek:

(a) Önre vonatkozó adat:
(i) az Ön neve;
(ii) az Ön munkaköre;
(iii) cégnév;
(iv) e-mail cím;
(v) az Ön telefonszáma;
(vi) felhasználói fiók információ;
(vii) az Ön cégének címe;
(viii) az Ön neme;
(ix) az Ön születési ideje;
(x) mindazok az adatok, amelyeket Ön levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre;
(xi) a rendelkezésünkre bocsátott adatoknak bármilyen hatályosítása; és
(xii) amennyiben Ön a székhelyünkön / telephelyünkön tartózkodik, kamerafelvétel Önre vonatkozóan.
(b) Adatok weblapjaink látogatóiról és applikációink felhasználóiról (amennyiben releváns):
(i) amennyiben Ön meglátogatja weblapunkat, az Ön IP címe;
(ii) az Ön felhasználói neve;
(iii) az Ön életkora;
(iv) az Ön viselkedése a weblapon (például azon további weblapok, amelyekre Ön rákattint) vagy az applikációnkban;
(v) fizetéssel kapcsolatos adatok;
(vi) megrendelések; és
(vii) amennyiben mobil applikációnkat használja, az Ön földrajzi helymeghatározási adata annak érdekében, hogy segítséget nyújthassunk Önnek, hogy hol vásárolhatja meg termékeinket vagy veheti igénybe szolgáltatásainkat, illetőleg amennyiben Ön szolgáltatást nyújt a számunkra, annak érdekében, hogy megfigyelhessük, hogy mennyire hatékony az Ön által számunkra nyújtott szolgáltatás.
(c) Adatok az általunk nyújtott szolgáltatásokról illetve termékeinkről:
(i) adatok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy eljuttassuk Önhöz a termékünket, szolgáltatásunkat (pl: felhasználói fiók létesítése során megadott adatok, jelenlegi és korábbi megrendelési adatok, fizetési adatok, szállítási cím, szállítási igények és korlátozások, vásárlási hivatkozások, adózási adatok);
(ii) amennyiben személyre szabott termékekről van szó, mindazon adatok, amelyeket Ön ebből a célból megad a részünkre;
(iii) ügyfélszolgálati adatok; és
(iv) ügyfélkapcsolat menedzseléshez (CRM) szükséges marketing adat.
(d) Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket mi veszünk igénybe Öntől vagy a munkáltatójától (beleértve sörgyárakat, bárokat, nagykereskedőket, éttermeket, médiakapcsolattartókat, fuvarozókat, raktárakat, kiszolgáló központokat, technikai szolgáltatási központokat és mérnököket, márkanagyköveteket és egyéb szerződéses partnereket):
(i) az Ön weblapja;
(ii) az Ön fényképe, videofelvétele, amennyiben Ön lehetséges vagy tényleges együttműködő partner, márkanagykövet,;
(iii) önéletrajz, pályázat, pályázati adat és feljegyzés;
(iv) szállítói átvilágítás adatai (például alkohol termék nagykereskedések esetében);
(v) munkahelyi kapcsolattartási adatok (telefonszám, postai cím, levél cím, e-mail cím);
(vi) azonosításhoz szükséges adat és cím;
(vii) vízum vagy munkavállalási engedélyhez kapcsolódó dokumentumok;
(viii) veszélyhelyzet esetén értesítendők adatai;
(ix) munkahelyi baleset adatai, egészségügyi adatok (amelyek az Ön munkájához kapcsolódnak, vagy amelyeket Ön az Asahi részére átad, például orvosi vizsgálatok);
(x) munkaidő (túlóra, műszak adatok, ledolgozott órák);
(xi) fizetési adatok, költségelszámolások, bankszámlaadatok;
(xii) alkoholvizsgálatok, más egészségügyi vizsgálatok adatai;
(xiii) bírósági vagy egyéb eljárások, kivizsgálások; és
(xiv) adatok, amelyek a Vállalat rendszereinek, applikációinak használatához szükségesek (például belépési adatok).
(e) Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a közösségi médiát arra használja fel, hogy velünk kapcsolatba lépjen, vagy információkat szerezzen a termékeinkről, a profiladatai (beleértve a lájkjait és a velünk létrehozott interakciókat a Facebookon, Instagram-on vagy Twitteren) és az Ön üzenőfalra feltöltött adatai, posztjai, amelyek az üzleti tevékenységünkhöz kapcsolódnak.
(f) Amennyiben valamely rendezvényünkre látogat el, a fényképe illetve az Önt ábrázoló videofelvétel (erről külön értesítést kap az adott rendezvényen is).
Egyes, Önről gyűjtött személyes adat, vagy olyan adat, amelyet Harmadik Személy Adatforrástól kapunk, akár egészségügyi vagy az Ön mentális állapotára vonatkozó különleges adat is lehet.
Az Ön egyes adataira azért van szükségünk, hogy szolgáltatást nyújthassunk az Ön, vagy a Harmadik Személy Adatforrás számára, vagy, hogy Ön, vagy a Harmadik Személy Adatforrás szolgáltatást nyújthasson a számunkra. Amennyiben az ilyen adatokat Ön nem bocsátja a rendelkezésünkre, vagy ezek törlését kéri, előfordulhat, hogy nem veheti a továbbiakban igénybe az adott szolgáltatást, vagy nem nyújthatja azt a számunkra.

1.2 Személyes Adatok, amelyeket Harmadik Személy Adatforrástól gyűjtünk Önről:

(a) Minden alkalommal, amikor ellátogat a weblapunkra, automatikusan hozzájuthatunk az alábbi adatok bármelyikéhez:
(i) műszaki adatok, Beleértve az Internet protocol (IP) címet, amellyel az Ön gépe az internetre kapcsolódik, domain név és ország, amely lekéri az adatokat, a letöltött mappák, az Ön által használ böngésző típusa és verziószáma, böngésző plugin és verziószám, az operációs rendszer és platform;
(ii) a látogatásának adatai, beleértve a teljes Uniform Resource Locators (URL) kattintások összességét (clikstream) a weblapunkról és a weblapunkon keresztül (dátummal és időponttal), egyes látogatott weblapok dátuma és a látogatás időtartama, a lapon töltött idő és interakció adatai (úgy mint gördítések (scrolling), kattintások (clicks), és mouse-over), annak módja, hogy hogyan böngészett tovább a lapról, forgalmi adatok, helymeghatározó adatok, weblog és egyéb kommunikációs adatok illetve további szolgáltatások kezdeményezése és letöltések során megadott adatai.
(b) Amennyiben Ön közösségi médián keresztül kerül velünk kapcsolatba, bizonyos adatokat gyűjtünk Önről a közösségi médiában használt adatlapjáról, a velünk kapcsolatos interakciójából, vagy azokból az adatokból, amelyeket termékeinkhez vagy szolgáltatásinkhoz kapcsolódóan Ön megad.
(c) Amennyiben Ön tényleges vagy lehetséges vásárlónk vagy beszállítónk, vagy ezek bármelyike számára Ön munkát végez (beleértve a tanácsadóként történő munkavégzést is), az adott társaság céges honlapjáról is birtokunkba kerülhet Önnel kapcsolatos adat.
(d) Amennyiben Ön munkát végez számunkra vagy egyéb okból látogat el telephelyünkre, a biztonsági kamera (CCTV) által rögzített felvételekkel is gyűjthetünk Önről személyes adatokat.

2. Az adatok felhasználása

Az Ön fent részletezett adatait mi, illetőleg a nevünkben eljáró Harmadik Személy Adatforrások a következő okokból gyűjthetik, használhatják, illetőleg tárolhatják:

2.1 Amennyiben Ön ellátogat a weboldalunkra, vagy vevőnkként használja valamely applikációnkat annak érdekében kezelhető személyes adat, hogy
(a) beléphessen a weblapra vagy használhassa az applikációnkat (pl. annak ellenőrzése érdekében, hogy Ön az alkoholfogyasztásra feljogosító életkort betöltötte-e);
(b) technikai segítséget nyújthassunk Önnek;
(c) az Ön által kért információt és szolgáltatást nyújthassuk az Ön részére;
(d) biztosítsuk a szolgáltatásaink, weblapunk és applikációnk működésének biztonságát;
(e) tároljuk az Ön preferenciáihoz kapcsolódó információkat, továbbá a weblapunkat és applikációnkat az Ön személyes igényeihez igazítsuk;
(f) felismerjünk Önt abban az esetben, ha ismételten ellátogat a weboldalunkra;
(g) ha Ön az applikációnk felhasználója, felismerjük az Ön földrajzi helyzetét abból a célból, hogy az applikáció értesíteni tudja Önt a közeli vendéglátóipari egységekről, kövessük az Ön applikáció használatát és sörfogyasztását, piackutatást végezzünk és megértsük az Ön preferenciáit és a sörfogyasztási helyeken (pl. hotelek, bárok, éttermek) szerzett tapasztalatait;
(h) Ön részt vehessen versenyeinken, promóciós akcióinkban;
(i) feldolgozzuk a termékeinkre, szolgáltatásainkra vonatkozó, Ön által megküldött megrendeléseket; és
(j) fejleszthessük és fenntarthassuk a weblapunkat és applikációnkat, továbbá jelentéseket és összehasonlító statisztikákat készíthessünk termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében.

2.2 Amennyiben Öntől terméket vagy szolgáltatást vásárolunk, annak érdekében kezelhető személyes adat, hogy
(a) szolgáltatást vehessünk igénybe Öntől (beleértve a szállítói átvilágítást, fizetési és költségelszámolásokat és pénzügyi jellegű vizsgálatokat);
(b) közegészségügyi és biztonsági nyilvántartás és ügykezelés céljából;
(c) megvizsgáljuk az Ön munkavégzési képességét (például annak vizsgálata, hogy Ön áll-e alkohol befolyása alatt, és így veszélyt jelenthet-e saját magára és másokra);
(d) ellenőrizzük az önéletrajzokban, teljesítményértékelésekben megadott információkat valamint azon körülményt, az Ön illetőleg az Ön munkáltatója alkalmasságát arra vonatkozóan, hogy számunkra munkát végezzen; és
(e) megvizsgáljuk az esélyegyenlőség biztosítását.

2.3 Ha terméket értékesítünk vagy szolgáltatást nyújtunk az Ön számára, annak érdekében kezelhető személyes adat, hogy
(a) hogy adott terméket értékesítsünk vagy szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön vagy az Ön munkáltatója számára (beleértve a megrendelések megerősítését és feldolgozását, az Ön nálunk vezetett vevőszámlájának kezelését, a folyószámla hiteleket, adó és export ügyeket, számlázási és követeléskezelési célokat és amennyiben ez felmerül, a göngyöleg visszagyűjtését;
(b) feldolgozhassuk az Öntől érkező, a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos megkereséseket, beleértve, ha Önnek arra vonatkozóan van kérdése, hogy hogyan gyűjtjük, tároljuk és használjuk az Ön személyes adatait, illetve minden olyan kérését, amely az Önre vonatkozó, általunk birtokolt adatokról készült másolat Ön részére történő kiadására vonatkozik. Amennyiben Ön nem áll velünk szerződéses kapcsolatban, ezen célok szerint a vevőszolgálati célokhoz kapcsolódó jogszerű érdekünk alapján kezelhetjük az Ön személyes adatait;
(c) többek között e-mailben és postai levélben meghatározott információkat (pl. szolgálati közlemények, adminisztratív tájékoztatások) küldhessünk az Ön részére termékeinkről és szolgáltatásainkról (pl. általános szerződési feltételek módosítása, tájékoztatás díjainkról) ;
(d) az Ön számára lehetővé tegyük, hogy részt vegyen a rendezvényeinken, versenyeinken, és hogy elküldhessük az Ön részére azokat a fotókat, amelyeket az Ön engedélye alapján Önről készítettünk;
(e) egészségügyi, biztonsági vagy minőségbiztosítási célból szükségesek;
(f) statisztikai elemzéseket készíthessünk és piackutatást végezhessünk; és
(g) amennyiben ehhez Ön hozzájárult, vagy üzletfejlesztési és marketing célból a jogos érdekünk ezt lehetővé teszi (többek között e-mailen vagy postán) az Ön kérésére, vagy egyébként, ha úgy véljük, hogy megkeresésünk érdekelheti Önt, de ehhez Ön előzetesen hozzájárult, termékünkre vagy szolgáltatásunkra vonatkozó információval (pl. hírlevelek formájában) felvehessük Önnel a kapcsolatot,.

2.4 Belső vállalati jelentéseket készíthessünk, üzleti tevékenységgel kapcsolatos adminisztráció céljából, üzleti tevékenységünkhöz szükséges megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezünk, a Vállalat tulajdonában álló létesítmények biztonságát garantálhassuk, kutatási és fejlesztési célból, üzleti hatékonyság meghatározása és biztosítása céljából.

2.5 Annak érdekében kezelhető személyes adat, hogy megfeleljünk a ránk irányadó eljárásoknak, jogszabályoknak és rendeleteknek, amely azt az esetet is magában foglalja, ha ésszerű indokok alapján úgy ítéljük meg, hogy a saját vagy harmadik személy jogos érdeke a megfelelés, vagy erre jogi kötelezettségünk van.

2.6 Annak érdekében kezelhető személyes adat, hogy jogokat alapítsunk, jogokat gyakoroljunk, vagy megvédjük jogos érdekünket, ami azt az esetet is magában foglalja, ha ésszerű indokok alapján úgy ítéljük meg, hogy a saját vagy harmadik személy jogos érdeke a megfelelés, vagy erre jogi kötelezettségünk van.

2.7 Annak érdekében kezelhető személyes adat, ha Ön valamelyik szervezeti egységünket látogatja meg, az adatkezelés a kamerás megfigyeléshez,, a munkavállalóink és látogatóink, valamint ezek és a vállalatunk vagyonának biztonságához szükséges.

2.8 Amennyiben Ön közösségi oldalon lép velünk kapcsolatba, az adatkezelés annak érdekében szükséges, hogy megfigyeljük az Ön velünk, és a márkáinkkal kapcsolatos online interakcióit, illetőleg amikor ezt jogos érdekünk kívánja meg piackutatási célból, vagy jövőbeli reklámkampányaink megtervezése miatt.

2.9 Amennyiben használjuk valamely rendezvényünkön készült, Önt ábrázoló fénykép- vagy videofelvételt az eseményről készült híradásokhoz szükséges, a szélesebb közönség részére történő megismertetéshez, belső prezentációkhoz, ha ezt marketing vagy üzletfejlesztési célhoz kapcsolódó jogos érdekünk megkívánja, vagy amennyiben Ön ezekhez a felhasználásokhoz hozzájárult.

2.10 Amennyiben Ön a „maintenance tracker”, CM/SpinApp applikációnk felhasználója, ahhoz szükséges, hogy meghatározzuk az Ön elhelyezkedését, amikor a sörcsapjainkat javítja, vagy amennyiben jogos érdekünk kívánja meg, ügyfeleink kiszolgálása során.

2.11 Amennyiben Ön újságíró, és ez a Vállalatunk jogos érdekét képezi, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, meghívjuk Önt azért, hogy termékeinkről és szolgáltatásainkról cikket írjon, meghívjuk Önt eseményekre, sajtóközleményeket és promóciós anyagokat küldjünk Önnek.

3. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

3.1 Álláspontunk szerint az Ön személyes adatainak jelen Szabályzat szerinti használatát az alábbi jogalapok alapozzák meg:
(a) az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy az Önnel kötött szerződésből eredő kötelezettségeket teljesíteni tudjuk (például hogy teljesítsük az Ön által küldött megrendelést, vagy megfeleljünk a weblapunk vagy az applikációnk felhasználási feltételeinek, amelyeket Ön a honlapunkon történő böngészéskor vagy az applikáció letöltésekor elfogad, és/vagy megfeleljünk az Önnel vagy az Ön munkáltatójával megkötött szolgáltatási szerződésnek); vagy
(b) az Ön személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (például adóhatósági bejelentés teljesítése); vagy
(c) amennyiben sem az (a) sem a (b) jogalap nem alkalmazható, az Ön személyes adatainak kezelése a jogos érdekünk, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges, (ilyen lehet például weboldalunk, vagy mobilalkalmazásunk biztonságának garantálása). Jogi érdekeink az alábbiak lehetnek:
(i) üzletmenet működtetés és fejlesztés;
(ii) a weblap és a mobil alkalmazás működtetése;
(iii) megfelelő képzettségű és megfelelő képességekkel rendelkező szállító kiválasztása;
(iv) biztonságos munkakörnyezet biztosítása a munkavállalók és a látogatók számára;
(v) marketing, piackutatás és üzletfejlesztés;
(vi) ügyfeleink számára termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása, fizetés nyújtása és elfogadása, ügyfélszolgálat üzemeltetése, a szolgáltatással érintett vevő megismerése;
(vii) a szállítók részére megrendelés feladása, ennek követése és megrendelés teljesítésének biztosítása; és
(viii) a lenti 5.1 alább.

3.2 Különleges adatát akkor kezelhetjük, ha erre vonatkozóan hozzájárulását adta (amelyet megadást követően bármikor visszavonhat a lent leírt módon).

3.3 A jövőben, a személyes adatának más módon történő használatának feltétele az Ön hozzájárulásától függ (amelyet megadást követően bármikor visszavonhat a lent leírt módon). Amennyiben a hozzájárulás beszerzése kötelező, a jelen Szabályzat részletezi, hogy mely esetben van szükség hozzájárulásra, és milyen módon adható az meg.

3.4 Amennyiben az Ön által adott hozzájárulás alapján a személyes adatait egy meghatározott módon kezeljük, de Ön döntését megváltoztatja, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását pl. az adat@asahibeer.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy a Dreher Zrt. székhelyére küldött levélben, mely alapján megszüntetjük a kérdéses adatkezelést. Abban az esetben, ha visszavonja a hozzájárulását, ugyanakkor előfordulhat, hogy ez a döntés hatással lehet az Ön által részünkre nyújtott szolgáltatásokra (például, ha a szolgáltatások egészségügyi vizsgálathoz kötődnek, szükségszerű a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Ön egészségügyi adatainak kezelése) vagy az általunk Ön részére nyújtott szolgáltatásokra.

4. Cookie-k (sütik)

4.1 Mobil applikációink és egyes oldalak a weblapjainkon sütiket használnak. A süti olyan kis adatfájlok, amelyek az Ön böngészőjébe helyeződnek akkor, amikor meglátogatja a weboldalunkat, vagy használja az applikációinkat. A sütiket azért használjuk, hogy megértve és emlékezve az Ön személyes böngészési preferenciáira, a jövőben személyre szabottabb élményt nyújthassunk az Ön számára.

4.2 Amennyiben a weblapjainkon sütiket használunk, Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a süti beállításokat tudja letiltani vagy korlátozni. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben valamennyi sütit letiltja a böngészőjében (beleértve az alapvető sütiket is), előfordulhat, hogy nem lesz képes weblapjainkat vagy azok egyes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem tud majd használni.

4.3 A sütikkel kapcsolatos további információért, annak felsorolásáért, hogy milyen sütiket használunk, illetve annak megismerésére, hogy mely célból telepítjük ezeket, a süti szabályzatunk ad további felvilágosítást, amely angol nyelven érhető el az alábbi helyen: www.asahibeer.eu/cookie-policy/. A szabályzat tanulmányozását követően weblapunk, applikációnk, vagy szolgáltatásaink használatának folytatásával Ön hozzájárul a sütik szabályzatunk szerinti használatához.

5. Személyes adat továbbítása

5.1 Amennyiben ez jogos érdekünkből, belső vállalati adminisztrációs okból (pl. azonos színvonalon történő és állandó jellegű szolgáltatás biztosítása vevőink részére, vállalati stratégia, compliance, audit és ellenőrzés, kutatás-fejlesztés, minőség-ellenőrzés) szükséges, az Ön adatait a vállalatcsoporton belüli bármely más tagvállalattal megoszthatjuk, beleértve a Japánban honos végső tulajdonost is . Az Ön adatainak vállalatcsoporton belüli megosztására kerülhet sor akkor is, ha terméket értékesítenek vagy szolgáltatást (pl. IT rendszer szolgáltatás) nyújtanak a részünkre.

5.2 Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:
(a) szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: fizetési szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, biztosítók, logisztikai szolgáltatást nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;
(b) az Ön munkáltatója és toborzási ügynöksége;
(c) amennyiben Ön fogyasztó, a kiskereskedők;
(d) közhivatalok;
(e) foglalkozás egészségügyi szolgáltatók és alkoholtesztelést végző egészségügyi szolgáltatók (ahol alkalmazandó)
(f) társaságok, amelyek marketing-, reklám- és promóciós tevékenységeinket segítik és
(g) analitikai és keresőmotor szolgáltatók, amelyek weblapjaink és applikációink fejlesztésében és optimalizációjában segítenek minket.
Minden olyan harmadik személy, amely számára az Ön személyes adatait továbbítjuk, jogszabályi és szerződéses rendelkezés alapján az Ön személyes adatait kizárólag a részünkre történő szolgáltatás nyújtás céljából használhatja.

5.3 Harmadik személy számára továbbítunk személyes adatokat az alábbi esetekben is:
(a) ha az üzletmenetünk folytatása, növelése és fejlesztése érdekében ezt jogos érdekünk kívánja meg:
(i) amennyiben üzletágat vagy eszközöket adunk el vagy veszünk , előfordulhat, hogy az Ön adott üzletághoz vagy eszközökhöz kapcsolódó adatait a lehetséges vevő számára átadjuk;
(ii) amennyiben az Asahi vagy bármely leányvállalata eszközeinek jelentős részét harmadik személy szerzi meg, ebben az esetbe az átruházott eszközök részét képezhetik az Asahi által birtokolt személyes adatok is;
(b) amennyiben jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében, bármely kormányzati vagy rendészeti szervtől érkező jogszerű megkeresés alapján, nemzetbiztonsági vagy rendészeti okból vagy jogellenes cselekmény megelőzése érdekében történik az Ön személyes adatának továbbítása;
(c) az általános szerződési feltételeink vagy bármely más szerződésünk végrehajtása vagy alkalmazása, igényre adandó válasz, saját vagy harmadik személy jogainak megóvása érdekében, bármely személy biztonságának megóvása vagy jogellenes cselekmény megelőzése érdekében; vagy
(d) az Asahi munkavállalóinak, ügyfeleink vagy bármely más személy jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme. Ebbe a körbe tartozik személyes adat továbbítása más szervezet részére csalás megelőzése vagy hitelkockázat csökkentése céljából.

5.4 Belső, a vállalatcsoport vagy harmadik személy részére történő jelentésadás, valamint marketing és promóciós célból továbbíthatunk és használhatunk a weblapunk és applikációnk, termékeink és szolgáltatóink használóiról és a velünk valamint a márkáinkkal kapcsolatos, a közösségi médiában létrejött interakciókból készített anonimizált, összesített jelentést és statisztikát.

5.5 A fentiek kivételével nem osztjuk meg, nem adjuk el vagy bérbe harmadik személy számára az semmilyen személyes adatát az Ön értesítése vagy amennyiben ez szükséges, az Ön hozzájárulásának beszerzése nélkül. Amennyiben Ön egy meghatározott felhasználásra adott hozzájárulást, a részünkre, de később e szándékát megváltoztatta, lépjen velünk kapcsolatba és ezzel a tevékenységünkkel felhagyunk.

6. A személyes adat megőrzése

A személyes adatának tárolására az adatkezelés céljának megvalósulását követően nem kerül sor. Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely alapján az adatot gyűjtjük és használjuk, vagy amely az alkalmazandó jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jog alapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

7. Az Ön jogai

7.1 A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván,
bármikor kapcsolatba léphet velünk az alábbi e-mail címen: adat@asahibeer.hu. Önnek joga van ahhoz, hogy az alábbiakat kérje tőlünk:
(a) biztosítsunk hozzáférést az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
(b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, javítsuk ki azt;
(c) az Önre vonatkozó általunk kezelt bármilyen adat törlése;
(d) az Önre vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozása;
(e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
(f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
(g) bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
(h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

7.2 Minden fenti kérést megvizsgálunk és ésszerű határidőn belül (minden esetben az alkalmazandó jogszabályi határidőn belül) megválaszolunk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy meghatározott feltételek teljesülése esetén bizonyos személyes adatok kivételt képezhetnek a fentiek alól.

7.3 Amennyiben valamely kivétel alkalmazandó, ezt az Ön kérése megválaszolása során jelezzük. A válasz megadása előtt Öntől további információkat kérhetünk személyazonosságának ellenőrzése céljából.

8. Marketing

8.1 E-mailen, applikáción keresztül, telefonon vagy postai úton végzett marketing tevékenység céljából is gyűjthetjük és használhatjuk az Ön személyes adatait.

8.2 Marketing vagy üzletfejlesztési célból jogos érdekünk alapján az Ön részére marketing kommunikációt küldhetünk (pl. a meglévő ügyfeleink részére elektronikus üzenetküldés).

8.3 Erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség esetén a direkt marketing kommunikációhoz abban az esetben, ha ilyen marketing tevékenység céljából az Ön személyes adatát harmadik személy részére kívánjuk továbbítani, minden esetben be fogjuk szerezni az Ön hozzájárulását,..

8.4 Amennyiben Ön azt igényli, hogy ne érkezzen Önhöz további marketing kommunikáció, ezt a kérését az alábbi e-mail címen jelezheti: adat@asahibeer.hu vagy ha felhívja az alábbi telefonszámot +36 80 373 437.

9. Személyes adat továbbítása

9.1 Előfordulhat, hogy számunkra, a vállalatcsoport más tagjának vagy harmadik személy számára munkát végző, EGT-n kívüli személy használja, tárolja vagy fér hozzá az Ön személyes adatához. Ilyenre a 2. pontban hivatkozott célokkal összefüggésben kerülhet sor, a Vállalatunk által Önnek vagy az Ön munkáltatója részére vagy a részünkre Ön vagy Harmadik Személy Adatforrás által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, tranzakciók feldolgozása és/vagy támogató szolgáltatások nyújtása céljából. A fenti 5. fejezet tartalmaz további információkat arra vonatkozóan, hogy kik részére kerülhet továbbításra az Ön személyes adata.

9.2 Amennyiben az Ön személyes adatát bármely, a vállalatcsoportunk EGT-n kívüli tagvállalatához vagy Harmadik Személy Adatforráshoz továbbítunk, megfelelő intézkedéseket fogunk hozni annak biztosítása érdekében, hogy az adat címzettje a jelen Szabályzattal összhangban megfelelően megóvja az Ön személyes adatait. Ezek az intézkedések többek között magukban foglalják az alábbi intézkedéseket:
(a) az Amerikai Egyesült Államokban honos vállalatok esetében az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket tartalmazó megállapodásokat kötjük meg, vagy meggyőződünk arról, hogy ezek a vállalatok csatlakoztak az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti Adatvédelmi Pajzshoz (további információkért kattintson az alábbi linkre: https://www.privacyshield.gov/welcome); vagy
(b) más EGT-n kivüli vállalatok esetében (beleértve Japánt is), az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket tartalmazó megállapodásokat kötjük meg.

9.3 Amennyiben további információra van szüksége arról, hogy milyen lépéseket teszünk a személyes adatai védelme érdekében, bármikor elküldheti kérését az alábbi e-mai címre: adat@asahibeer.hu.

10. Biztonság

10.1 Az Asahi elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvesztés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, jogosulatlan hozzáférés, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges óvintézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazását is. A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, a munkavállalók oktatását, valamint a papír alapú akták elzárását irattartó szekrényekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a titkosítást, a rendszereinkhez történő hozzáférés jelszóval való védelmét és az antivírus szoftverek használatát.

10.2 Az Ön személyes adatainak rendelkezésünkre bocsátása során ezen személyes adatok továbbítására az interneten keresztül kerülhet sor. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történik. Azt követően, hogy az Ön személyes adata megérkezik hozzánk, szigorú eljárásokat tartunk be és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az Ön adataihoz történő jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

10.3 Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választott egyet) annak érdekében, hogy az on-line accountjához hozzáférhessen, Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük Önt, hogy jelszót senkivel ne osszon meg.

11. Harmadik személyek weblapjai

Weblapjaink, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időnként tartalmazhatnak olyan linkeket, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak, beleértve a partner hálózatokat és a tagvállalatok weblapjait is. Tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket mi gyűjtünk a saját weblapjainkon, applikációinkon vagy közösségi média oldalainkon keresztül, vagy amelyeket Harmadik Személy Adatforrásoktól kapunk, ennek megfelelően nem vagyunk felelősek a harmadik személyek által gyűjtött és tárolt adatokért. A harmadik személyek által működtetett weboldalak saját felhasználási feltételekkel és adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, ezeket kérjük, figyelmesen olvassa el, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna e weblapok számára. Semmilyen felelősséget nem vállalunk e harmadik személy weblapok tartalmáért, azok felhasználási feltételeiért és szabályzataiért.

12. A jelen adatkezelési szabályzat módosítása

Időnként módosíthatjuk a jelen Adatkezelési Szabályzatot, amely módosítást megfelelően közzéteszünk. Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze a módosításokat. Amennyiben Ön továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat és használja a weboldalt, ajánl és/vagy szolgáltatást nyújt a részünkre, Ön ezzel megerősíti, hogy elolvasta és megértette az adatvédelmi szabályzatunk legutóbbi változatában található rendelkezéseket..

13. További kérdések és panaszkezelés

13.1 Amennyiben bármilyen kérése vagy panasza van az általunk az Ön személyes adatával kapcsolatban végzett adatgyűjtéssel, használattal vagy tárolással kapcsolatban, vagy amennyiben bármely érintetti jogával kíván élni, kérjük, küldjön e-mailt az alábbi e-mail címre: adat@asahibeer.hu. Kivizsgáljuk kérelmét és kísérletet fogunk tenni az Ön adatainak kezelésével vagy továbbításával kapcsolatos panasz kezelésére és vitás kérdések orvoslására.

13.2 Ön a vállalatunk honossága szerinti, Európai Unióban lévő tagállam adatvédelmi hatóságánál, illetőleg annak a tagállamnak a hatóságánál is tehet panaszt, amelynek területén a termékeink Önnek történő értékesítéséhez, szolgáltatásunk nyújtásához kapcsolódóan a személyes adatot kezeljük. Amennyiben nem tudja megállapítani, hogy melyik adatvédelmi hatósághoz forduljon, kérjük, eligazításért küldjön e-mailt az alábbi e-mail címre: adat@asahibeer.hu. Választása szerint, amennyiben úgy érzi, hogy jogsérelem érte, a helyi bíróságokhoz (a Dreher Sörgyárak Zrt. székhelye szerinti Törvényszékhez, azaz: a Fővárosi Törvényszékhez) is fordulhat jogorvoslatért.

Magyarországon az adatvédelmi hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

A jelen Szabályzat az alábbi időponttól lép hatályba: 2018.05.25.

14. Az Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő neve és adatai: Martin Vrba

Cím: Asahi CE & Europe Services s.r.o. Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
E: adat@asahibeer.hu

Shopping Basket